Evolutie & Domesticatie

hetpaardEvolutie

Dit is het resultaat van een evolutie die miljoenen jaren heeft geduurd: het paard zoals wij dat de dag van vandaag kennen. Ons paard heeft er echter niet altijd zo uit gezien.

Ongeveer 60 miljoen jaar geleden leefde er in de bossen een wezentje dat beschouwd wordt als de voorouder van het huidige paard. Het diertje was erg klein eEohippusn leefde in de bossen. Daar kon het zich goed verstoppen voor zijn vele vijanden. het diertje voedde zich met zacht gebladerte. Het paardje had nog geen hoeven zoals het paard van nu. Het had vier tenen met kussentjes aan de voorvoeten en drie aan de achtervoeten. Hij liep op de bal van zijn voet. Eophippus is vernoemd naar Eos, de Griekse godin van de Dageraad. Vandaar wordt hij ‘het paard van de dageraad’ genoemd.

Omdat het klimaat veranderde en daarmee ook het land, evolueerde het kleine paardje. Mesohippus bewoog over droger en bijgevolg harder terrein. Hij maakte daarbij nog maar gebruik van drie tenen. Het land bood hem struiken en twijgjes, waardoor hij snijtanden ontwikkelde. Hij werd steeds groter en sneller om aan zijn vijanden te ontkomen. Hij had namelijk geen bescherming meer buiten het bos.

Merychippus was een grazer. De hals werd langer, omdat hij zijn hoofd moest optillen om de omgeving af te speuren en zo eventuele vijanden op tijd kon zien aankomen. De steppe bood nagenoeg geen schuilmogelijkheden meer, dus begonnen de paarden zich te organiseren in kuddes. Zo konden ze alles goed in de gaten houden, eventuele roofdieren ontmoedigen en aan het gevaar ontkomen. Ze hadden nog steeds drie tenen, maar gebruikte slechts de middelste.

Pliohippus was de rechtstreekse voorouder van ons moderne paard. Hij bezat nog slechts één teen: de hoef. Ongeveer één miljoen jaar geleden leefde Equus Caballus. EquusDe grootouder van het paard dat we heden ten dage kennen. Equus stierf uit op het Amerikaanse continent, maar evolueerde verder in Azië, Europa en Afrika. Door de verschillende klimaten doe ontstonden tijdens en na de ijstijd, kwamen er verschillende paardensoorten tot stand.

Domesticatie

De domesticatie van het paard gebeurde rond 6000 v.C. Ergens kwam men toen tot het inzicht dat het paard niet alleen gegeten kon worden, maar dat hij ook dienst kon doen als last- en rijdier. Later werd het paard gebruikt voor militaire doeleinden. Het paard diende tijdens oorlogen en feesten, stond ons bij in het werk op het land, in de mijnen en bij het drijven van vee. Vooral in de 19de eeuw was het paard een belangrijk transportmiddel geworden. De dag van vandaag dient het paard voornamelijk voor sport en recreatie.