CT & horsemanship

luisterenHorsemanship is een relatie en wel degene tussen mens en paard. Zoals in elke goede relatie, is er ook in de relatie met je paard nood aan wederzijds respect en vertrouwen. Deze twee factoren zijn de basis voor een goede, duurzame band tussen twee individuen.

Respect

In de paardenwereld is respect een veelgehoord begrip. Het is iets dat voornamelijk het paard moet tonen. Maar wat is respect? In het woordenboek zul je als betekenis eerbied of ontzag tegenkomen. Klinkt serieus, niet waar? De oorspronkelijke betekenis is gelukkig luchtiger: respect betekent ‘gewoon’ omzien naar. Wederzijds respect betekent dus dat je rekening houdt met elkaar. Nu, we weten allemaal dat een paard niet geboren wordt met knopjes ‘mensenwensen’. Ik ben dus van mening dat wij iets meer moeten omzien naar ons paard dan andersom. Leg hem dus de spelregels uit van jullie relatie.

 

Vertrouwen

Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Als jij duidelijk en consequent naar je paard toe bent, dan is dit al een goede stap in de richting van vertrouwen. Een paard heeft nood aan duidelijkheid, hij moet op je kunnen rekenen.

Anderzijds willen mensen ook op hun paard kunnen rekenen. We willen erg graag controle en een paard is nu eenmaal een vluchtdier. Als wij duidelijke basisregels opstellen, dan kunnen we het paard wel in meerdere mate sturen naar datgene we van hem verwachten. Als we deze afspraken consequent naleven, zal het paard weten wat er van hem verwacht wordt.

 

Partners

Respect en vertrouwen kunnen alleen maar tot stand komen als er een duidelijke communicatie heerst. Communicatie is tweerichtingsverkeer, heb dus aandacht voor je paard en kijk wat hij je vertelt. Jullie zijn partners in een relatie waarin jij 51% van de stemmen bezig.